Bruno Munari  | 2017 | 29,7 x 21 | Grafite 6B
Bruno Munari   |  2017  |  Grafite 6B  |  29,7 x 21
Realtà | 2017 | 21 x 29,7 | Inchiostro e grafite 6B
Realtà  |  2017  |  Inchiostro e grafite 6B  |  21 x 29,7
Vajont | 2017 | 21 x 29,7 | Inchiostro e grafite 6B
Vajont  |  2017  |  Inchiostro e grafite 6B  |  21 x 29,7
Esseri | 2017 | 21 x 29,7 | Grafite 6B
Esseri  |  2017  |  Grafite 6B   |  21 x 29,7
Tutta l'umanità ne parla, per Radio3 | 2017 | 29,7 x 21 | grafite e Caran d'Ache
Tutta l'umanità ne parla, per Radio3  |  2017  |  grafite e Caran d'Ache  |  29,7 x 21
93 anni della Radio | 2017 | 29,7 x 21 | Grafite 6B
93 anni della Radio  |  2017  |  Grafite 6B  |  29,7 x 21
Lucio Fontana | 2017 | 21 x 29,7 | Grafite 6B
Lucio Fontana  |  2017  |  Grafite 6B  |  21 x 29,7
Totò | 2017 | 21 x 29,7 | Grafite 6B
Totò  |  2017  |  Grafite 6B   |  21 x 29,7
Henry Moore | 2017 | 21 x 29,7 | Grafite 6B
Henry Moore  |  2017  |  Grafite 6B  |  21 x 29,7
Non ho tempo... | 2016 | 21 x 29,7 | Grafite 6B
Non ho tempo...  |  2016  |  Grafite 6B  |  21 x 29,7
Giovanni Falcone | 2016 | 21 x 29,7 | Grafite 6B e Caran d'Ache
Giovanni Falcone  |  2016  |  Grafite 6B e Caran d'Ache  |  21 x 29,7
Twitter 140 caratteri | 2016 | 29,7 x 21 | Grafite 6B
Twitter 140 caratteri  |  2016  |  Grafite 6B  |  29,7 x 21
Beethoven | 2015 | 21 x 29,7 | Grafite 6B
Beethoven  |  2015  |  Grafite 6B  |  21 x 29,7
Anonymous | 2015 | 21 x 29,7 | Grafite 6B
Anonymous  |  2015  |  Grafite 6B   |  21 x 29,7
Dario Fo | 2015 | 29,7 x 21 | Grafite 6B
Dario Fo  |  2015  |  Grafite 6B  |  29,7 x 21
Il tempo è un rebus | 2015 | 21 x 29,7 | grafite e Caran d'Ache
Il tempo è un rebus  |  2015  |  grafite e Caran d'Ache  |  21 x 29,7
Mito | 2015 | 29,7 x 21 | Grafite 6B
Mito  |  2015  |  Grafite 6B  |  29,7 x 21
Matera 2019 | 2014 | 21 x 29,7 | Grafite 6B e Caran d'Ache
Matera 2019  |  2014  |  Grafite 6B e Caran d'Ache  |  21 x 29,7
L'Aquila | 2014 | 21 x 29,7 | Grafite 6B
L'Aquila  |  2014  |  Grafite 6B   |  21 x 29,7
Johnny Cash | 2014 | 21 x 29,7 | Grafite 6B
Johnny Cash  |  2014  |  Grafite 6B  |  21 x 29,7
Scritture Brevi per Francesca Chiusaroli | 2013 | 21 x 21 | Grafite 6B e acrilici
Scritture Brevi per Francesca Chiusaroli  |  2013  |  Grafite 6B e acrilici  |  21 x 21
Colosseo | 2013 | 21 x 29,7 | Grafite 6B
Colosseo  |  2013  |  Grafite 6B  |  21 x 29,7
Giorgio Vicentini visual artist